ESTADISTICA CURS 2016-2017

ESTADÍSTICA I
36244 Estadística I

Aula: LIP3  (FACULTAT PSICOLOGIA. Universitat de València )
Horari: Grup G : Dimecres i divendres de 15:00 a 17:00
Horari: Grup H: Dijous de 15:00 a 17:00 i divendres a les 17:00 a 19:00
Horari: Grup VT : Dimecres i dijous d'17:00 a1 9:00

Examen final: 1 convocatòria: 11/01/2017     2 convocatòria: 13/06/2017

Professor: Joan R. Garcia-Perales
E-mail: joangp@uv
Despatx M-108 Facultat de Psicologia
Horari de tutoria: Dimecres i dijous de matí/vesprada prèvia cita.


TEMA
Lleng
TEORIA
PRÀCTICA
SOLUCIONS
ALTRES DOCUMENTS
INTRODUCCIÓ
ValCastTEMA 1
El procés d’investigació científica.
Val
Teoria
Aula Virtual


Cast
Teoría
Aula Virtual


TEMA 2
Organització de dades
Val
Cast
TEMA 3
Caracterització de grups
Val
Cast
TEMA 4
Mesures de posició individual
Val
Cast
TEMA 5
Associació
Val
Cast
TEMA 6
Regressió lineal
Val
Cast
TEMA 7
Ús de la probabilitat en la investigació psicològica
Val
Cast
TEMA 8
Principals distribucions de probabilitat
Val
Cast
TEMA 9
Introducció a l’SPSS
Val

Cast

TEMA 10
Anàlisis amb l’SPSS
Val
Cast

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada